ในบล็อกวงจรขับมอเตอร์นี้เป็นวงจรที่เราได้ใช้ ไอซีสำเร็จรูปเบอร์ L293B ของบริษัท ST ซึ่งเป็นไอซีที่สามารถควบคุมมอเตอร์ได้อย่างอิสระและกลับทิศทางได้พร้อมกัน 2 ตัว ซึ่งเหมาะมากกับวงจรที่ต้องการน้ำหนักที่เบาและขนาดเล็ก ในการควบคุมทิศทางของมอเตอร์จะถูกควบคุมจากหน่วยควบคุมหลักผ่านวงจรขับมอเตอร์นี้ครับ
        ในบล็อกภาคจ่ายไฟ เป็นส่วนการทำงานที่ใช้เป็นพลังงานของระบบขับเคลื่อนตัวหุ่นยนต์โดยจะใช้ไฟกระแสตรง (ดีซี) ในย่าน 12- 18 โวลท์โดยเราจะนำ ไฟที่ได้มาแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนของภาคควบคุม จะใช้กำลังไฟ 4.5 โวลท์ และส่วนที่ 2 จะเป็นส่วนขับมอเตอร์ซึ่งจะใช้ไฟ 12 – 18 โวลท์
ลักษณะการเดินของหุ่นยนต์        
       ในลักษณะการเดินของหุ่นยนต์ดังรูปที่ 2 นั้นได้มีลักษณะการเดินแบ่งได้ 3รูปแบบ
       รูปแบบที่ 1 เป็นลักษณะการเดินไปด้านหน้าเมื่อได้รับสัญญาณการเดินหน้าจากวิทยุรับส่ง ตัวประมวลผลจะทำการสั่งการทำงานผ่านชุดควบคุมมอเตอร์ โดยให้มอเตอร์หลังเริ่มทำงานโดยยกขาซ้ายหลังขึ้นจนสำผัสตัวสวิตช์S3 ในจังหวะต่อไปมอเตอร์หน้าทำงานโดยหมุนขาขวาหน้าไปสำผัสสวิตช์S2ในขณะนี้ตัวของหุ่นยนต์จะเอนตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย เมื่อขาขวาหน้าไปสำผัสสวิตช์ S2 แล้ว มอเตอร์หลังจะยกขาขวาหลังขึ้นไปจนสำผัสสวิตช์S4 และในจังหวะสุดท้ายนั้น มอเตอร์หน้าจะทำการหมุนขาซ้ายหน้าไปสำผัสสวิทช์ S1ลำตัวของหุ่นยนต์จะเอนไปทางขวาเล็กน้อย และกระบวนการดังกล่าวนี้จะกระทำอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการกดเดินหน้าที่วิทยุรับส่งครับ
       รูปแบบที่ 2 เป็นลักษณะการเดินแบบเลี้ยวขวา เริ่มจากมอเตอร์หลังจะทำการยกขาซ้ายหลังขึ้นจนสำผัสสวิทช์S3 และมอเตอร์หน้าจะทำการหมุนขาขวาหน้าจะสำผัสสวิตช์S2 ต่อจากนั้นขาขวาหลังจะถูกหมุนขึ้นจนสำผัสสวิทช์S4 และกระบวนการดังกล่าวนี้จะกระทำอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการกดเลี้ยวขวาที่วิทยุรับส่งครับ
       รูปแบบที่ 3 เป็นลักษณะการเดินแบบเลี้ยวซ้าย เริ่มจากมอเตอร์หลังจะทำการยกขาขวาหลังขึ้นจนสำผัสสวิทช์S4 และมอเตอร์หน้าจะทำการหมุนขาซ้ายหน้าจะสำผัสสวิตช์S1 ต่อจากนั้นขาซ้ายหลังจะถูกหมุนขึ้นจนสำผัสสวิทช์S3 และกระบวนการดังกล่าวนี้จะกระทำอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการกดเลี้ยวซ้ายที่วิทยุรับส่งครับ
     
 
         
        มีต่อ...      
         

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง