หน้าหลัก
      โปรแกรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์  
ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผมหาจาก www เอาไว้ให้โหลดทดลองใช้งานกันครับ การใช้งานอย่างละเอียดลองหาอ่านในหนังสือ Hobby Electronic ได้นะครับ
โปรแกรมที่เกี่ยวกับการพันหม้อแปลง

  โดยมีลักษณะการทำงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ
หม้อแปลงโดยใส่ค่าที่เราต้องการลงไป เช่นแรงดันอินพุท แรงดันเอาท์พุท กำลังงานกระแส hobby..119


โหลดโปรแกรม

โปรแกรอธิบายสัญลักษณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โดยมีลักษณะการทำงานจะบ่งบอกสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และ
แสดงคำอธิบายอุปกรณ์นั้นๆ hobby..120

โหลดโปรแกรม

โปรแกรมสำหรับเสริมทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์

โดยมีลักษณะการทำงานให้เราเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายไม่ชับซ้อน
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ hobby..126

โหลดโปรแกรม

 

โปรแกรมวงจร 555 Timer Design

โดยมีลักษณะเป็นการคำนวณค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไอซี 555 และสร้างวงจรการใช้งานในรูปแบบต่างๆ hobby..137

โหลดโปรแกรม

 
  โครงงาน
   บทความ
   ติดต่อเรา
 WEBBOARD
 
 
 
 
 
 
 

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง