โครงงานเพื่อการเรียนรู้
   Light Beam วงจรพื้นฐานง่าย ๆ อีกแบบหนึ่ง ซึ่งทำให้บีมโรบอตวิ่งตามแสงได้   
   ROTOR 1   การทำให้หุ่นยนต์เดินได้ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม ง่ายกว่าทึ่คิด   
   ROTOR 2   เชื่อหรือไม่ว่า! คุณสร้างชีวิตจิตใจให้หุ่นยนต์ได้    
   ปืนอินฟราเรด แสนกล  มหัศจรรย์แห่งกลไกแสงและเสียง  
   บ๊อก บ๊อก! สุนัขแสนรู้   สร้างชีวิต สร้างความรู้สึก สร้างจิตใจ   ให้ตัวหุ่นยนต์สุนัข    
  วงล้อมหัศจรรย์  นำเสนอแนวคิด การเรียนรู้ดิจิตอลแบบใหม่้วยกลไกแบบง่าย  
   เรือกระป๋อง  รถกระป๋อง เป็นได้มากกว่าที่คุณคิดเพียงเพิ่มกลไกอีกนิค  
  รถกระป๋องสายพันธุ์ใหม่    เดินได้ หมุนตัวได้ ด้วยเพียงปลายนิ้ว     
  Crocodile เปลี่ยนมอเตอร์เป็นหุ่นยนต์  เดินได้เพียงสัมผัส  
  หุ่นยนต์แมลงดิ้นได้ 4 ขา สร้างหุ่นยนต์เลียนแบบแมลง 4 ขา จากมอเตอร์
   

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง