รถกระป๋อง สายพันธุ์ใหม่

       รถกระป๋อง สายพันธุ์ใหม่

            รถกระป๋อง สายพันธุ์ใหม่

   
ประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูลST7 กับการสร้างสรรค์ประดิษฐ์ของเด็กเล่น นามรถกระป๋องสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งสามารถใช้งานเป็นของเล่นหรือเป็นชุดฝึกการควบคุมก็ได้ แล้วแต่จะจิตนาการ
สวัสดีครับน้องๆ และผู้อ่านทุกท่าน ซึ่งโครงงานในฉบับนี้เป็นอีกฉบับหนึ่งที่ผมขอกล่าวถึงการนำเจ้าตัวไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล ST7 มาใช้งานประดิษฐ์งานครับ พอดีช่วงก่อนผมไปเดินหาซื้อมอเตอร์ที่จะใช้ในการทำโครงงานแมลง 4 ขา แต่เหลือบตาไปเห็นมอเตอร์เด็กเล่นชุดหนึ่งเป็นของบริษัท TAMIYA เป็นลักษณะเป็นมอเตอร์ดีซี 2 ตัวติดกัน และมีชุดทดรอบประกอบภายนอก จึงเกิดไอเดียขึ้น และได้สร้างสรรค์เป็นโครงงานฉบับนี้ครับ ส่วนโครงงานแมลง 4 ขาต้องขอติดไว้ก่อนนะครับ ยังหามอเตอร์ดีๆที่ใช้กับโครงงานไม่ได้เลยครับ
TAMIYA ชื่อนี้อาจจะคุ้นหูของน้องๆ บ้างหรือเปล่า บ้างก็คุ้นชื่อในส่วนของวงจรวิทยุบังคับ หรือ จำพวกของเด็กเล่น แต่ในอีกมุมหนึ่งทาง TAMIYA ได้ขายชุดฝึก การเรียนรู้วิธีการขับมอเตอร์และการทดรอบมอเตอร์ในรูปแบบชุดคิด เมื่อทำการเปิดกล่องดู ก็รู้สึกที่จะสนุก และอยากกลับเป็นเด็กอีกครั้ง โดยภายในกล่องจะมีมอเตอร์ เฟือง แกนเหล็ก น้ำมันหล่อลื่น วิธีการประกอบแบบต่างๆอย่างละเอียด โดยในงานนี้ผมได้ใช้ชุดคิดมอเตอร์ที่ชื่อว่า TWIN-MOTOR GEARBOX และใช้ล้อแบบ OFF-ROAD TIRES ตามรูปที่ 1
               
         
รูปที่ 1 ชุดคิดชุดมอเตอร์ TWIN-MOTOR GEARBOX และล้อ OFF-ROAD TIRES
     
    มีต่อ...    

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง