รูปที่ 5 ติดเทปกาว 2 หน้า สร้างจุดสมดุล
รูปที่ 6 ส่วนของขอบยาง
     

 
         ในรูปที่ 5 ส่วนนี้เราจะใช้เทปกาว 2 หน้า ตัดให้มีขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร แล้วนำไปติดบริเวณส่วนใต้ฐานทั้ง 2 ด้าน เพื่อสร้างความสมดุลให้กับฐาน ในรูปที่ 6 ส่วนนี้เราจะใช้แผ่นยางที่มีลักษณะเหมือนโฟมละเอียด (หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป) วัดให้มีขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 37.5 เซนติเมตร ตัดตามขนาดแล้วนำไปติดบริเวณโดยรอบขอบฐาน

 

   

หลักการทำงาน

  วงจรการทำงานดังรูปที่ 7 เมื่อเราเริ่มกดสวิตซ์ S1 จะมีกระแสไหลผ่าน R2 เข้าไปไบอัสให้ทรานซิสเตอร์ Q2 ทำงานและทำให้มีกระแสจากขาคอลเล็กเตอร์ (C) ของ Q2 ไหลผ่านขาอิมิเตอร์ (E) ไปลงกราวด์ ซึ่งเกิดผลทำให้เสมือนเป็นการไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ Q3 ซึ่งทำให้กระแสไหลผ่านเข้าสู่มอเตอร์ทั้ง 2 ตัว ทำให้มอเตอร์หมุน
  ขณะที่ทรานซิสเตอร์ Q3 ทำงานจะมีกระแสส่วนหนึ่งวิ่งเข้าสู่ทรานซิสเตอร์ Q1 โดยที่กระแสส่วนนี้จะเป็นกระแสป้อนกลับ เพื่อเป็นการควบคุมไบอัสให้ขาเบส (B) ของทรานซิสเตอร์ Q3 ในส่วน VR1 เป็นตัวต้านทานที่ใช้กำหนดกระแสไบอัสที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์
  ทรานซิสเตอร์ Q3 เป็นตัวขับมอเตอร์ 1 และ 2 เราสามารถกลับทิศทางของมอเตอร์ โดยใช้สวิตซ์ S2 การกดสวิตซ์นี้หมายถึง การที่หุ่นยนต์ของเราจะสามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้ตามที่เราต้องการ (ทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกา)

 

รูปที่ 7 วงจรการทำงานของหุ่นยนต์
             
            มีต่อ...    

             ออกแบบและจัดทำโดย :: BASICLITE.COM
  Email: basic@basiclite.com   
   สายตรง